CIBEO Hangzhou Qinmei Vocational Skills Training School (CN642)

Address: Room 1005 – 1006, Huarui Huijin Center, Beigan Street, Xiaoshan District

Zip Code: 361000 Hangzhou

Website Address: http://qinmei1982.com

Phone Number: +86 571 8282 8807

Contact Email: dorisseau@yahoo.com